Profilaktyka

Rozmowa z młodzieżą o odpowiedzialności

Młodzi ludzie eksperymentują z różnymi środkami psychoaktywnymi, w tym z dopalaczami. Jastrzębscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem nastolatków, prowadząc działania profilaktyczne i informacyjne. W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazują najistotniejsze informacje związane z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po zakazane substancje, odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc.

Nadkomisarz Aneta Zacharjasz oraz sierżant Grzegorz Suwisz zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną, wraz z Ratownikiem Medycznym uczestniczyli w III LO w Jastrzębiu-Zdroju w warsztatach dotyczących stosowania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych. Odpowiedzialność prawna nieletnich była ważnym tematem poruszanym na spotkaniu. Uczniowie usłyszeli o tym, kiedy odpowiadają za popełniony czyn i jakie mogą być tego konsekwencje prawne. Zachowania młodych osób nie zawsze są podyktowane środowiskiem, w którym osoba przebywa, ale są to często zachowania wynikające z własnego wyboru. Podczas spotkania policjanci udzielali rad, jak należy postępować, aby nie popaść w konflikt z prawem.

Kolejnym ważnym tematem spotkania były również używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka. Przypominano słuchaczom, jakie spustoszenie w organizmie powodują różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany.

  • Zdjęcie przedstawiające Ratownika Medycznego oraz uczniów szkoły.
  • Zdjęcie przedstawiające policjantów oraz uczniów szkoły.
  • Zdjęcie przedstawiające policjantów oraz uczniów szkoły.
Powrót na górę strony