Akcje i kampanie społeczne

Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z młodzieżą

Jastrzębscy policjanci spotkali się z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, aby porozmawiać o odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Na spotkaniu z młodymi ludźmi zostały poruszone tematy o współczesnych zagrożeniach, a także o konsekwencjach podejmowanych przez siebie czynów.

O ile prawa uczniom są doskonale znane, to ze znajomością własnych obowiązków bywa znacznie gorzej. Często młodzież nie ma świadomości, że po przekroczeniu 13 lat grozi im odpowiedzialność przed sądem dla nieletnich, czego konsekwencją może być umieszczenie osoby nieletniej w zamkniętym ośrodku. W czasie spotkania z młodymi ludźmi dyskutowano na temat odpowiedzialności nieletniego. Uczniom uświadamiano, co to jest demoralizacja i co za to może im grozić.


Przypomniano uczniom znaczenie tak ważnych i zarazem zapomnianych w dzisiejszym świecie słów jak szacunek do drugiego człowieka i tolerancja. Poruszony został temat „hejtu”, mowy nienawiści w internecie oraz zagrożeń mogących pojawić się w wirtualnej przestrzeni. Wskazano uczniom, iż w sieci nie ma osób anonimowych i publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików wobec konkretnej osoby jest dla niej bardzo krzywdzące, a osobie publikującej może przynieść sporo kłopotów. Policjant ruchu drogowego zapoznał młodzież z przepisami ruchu drogowego, które bezpośrednio ich dotyczą.


Spotkanie z młodzieżą miało charakter debaty, młodzi ludzie chętnie zadawali pytania w kwestiach dla nich niejasnych. Dzięki luźnej dyskusji mieli możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla nich sprawach i uzyskania odpowiedzi na niejasne dla nich zagadnienia.

Zdjęcie przedstawiające policjantów oraz obecną młodzież na spotkaniu.

Powrót na górę strony