Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju, a w razie jego nieobecności I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju lub osoba przez niego upoważniona przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Śląskiej 12.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Jastrzębiu-Zdroju lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 47 8554 212.

W Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30 skargi i wnioski od obywateli przyjmują przełożeni policjantów, których skarga dotyczy lub koordynator ds. skarg. Po godzinie 15.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy skargi i wnioski przyjmują osoby pełniące dyżur z ramienia kierownictwa, a w przypadku ich nieobecności dyżurny jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30 w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz w pozostałych godzinach przez Dyżurnego Komendy lub jego Zastępcę.

Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 12 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

Skarga lub wniosek złożony w formie pisemnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz podpis osoby wnoszącej skargę, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Numer telefonu (32) 200 15 60 spełnia jednocześnie rolę infolinii pod nazwą „Telefonu zaufania”, który obsługiwany jest w dni powszednie przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w godzinach 7:30 – 21:00. Pod numerem tym przyjmowane są zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem należy kontaktować się z numerem (32) 200 15 39.

Celem zapewnienia sprawności działania Policji pod numerem 800 163 090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w sytuacji, gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15.00

telefon 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00

wtorek, środa, czwartek, w godz. 9.00 - 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (032) 72 86 800

fax (032) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+48) 71 34 69 115

fax (+48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 - 15.00

środa w godzinach od 10.00 - 17.00

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony