Oficer prasowy

Oficer prasowy

Halina Semik.

st. asp. Halina Semik

Kontakt telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00:

tel. 47 85 542 10

tel. kom. 798 030 142

e-mail: rzecznik@jastrzebie.ka.policja.gov.pl.

Po godzinie 15.00 oraz w sobotę i niedzielę, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń.

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy. Pozostałą korespondencję prosimy kierować do Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju na adres: komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl.

W przypadku nieobecności oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, obowiązki pełni, udzielając informacji pilnych:

st. sierż. Karolina Piontek lub mł. asp. Jarosław Dera.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail  rzecznik@jastrzebie.ka.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o czynach zabronionych oraz przesyłania pism procesowych.
Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostałą korespondencję proszę kierować na adres e-mail konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Powrót na górę strony