Wiadomości

Poznali zasady bezpiecznych relacji z jastrzębskimi mundurowymi

Data publikacji 07.06.2024

W ramach działań profilaktycznych dzieci z Szerokiej w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczyły w spotkaniu przeprowadzonym przez jastrzębską policję pod nazwą „Standardy ochrony dzieci, zasady bezpiecznych relacji”.

Jastrzębscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Parafię Wszystkich Świętych w Szerokiej.  Nadkomisarz Aneta Zacharjasz oraz aspirant sztabowy Mariusz Kapała, przedstawili zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.
Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające w tym dopalacze i e-papierosy oraz stosowania agresji wobec innych. Podczas spotkaniu uczniowie zostali poinformowani, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, namawiani do czynu zabronionego przez prawo.
Istotną częścią spotkania była cyberprzemoc. Zostały przedstawione skutki, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Policjanci uświadomił uczniom dużą rozwagę w zamieszczaniu wszelkich informacji i fotografii na portalach internetowych.
Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącym pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

  • Zdjęcie przedstawiające policjantów, uczestników oraz radiowóz.
  • Zdjęcie przedstawiające organizatorów,  dzieci oraz radiowóz.
  • Zdjęcie przedstawiające dzieci oraz policjantów.
  • Zdjęcie przedstawiające radiowóz oraz dzieci.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników oraz dzieci.
  • Zdjęcie przedstawiające plakat mówiący o zasadach bezpiecznych relacji.
Powrót na górę strony