Wiadomości

Odprawa Roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Data publikacji 15.02.2024

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę jastrzębskiej Policji w 2023 roku. Komendant młodszy inspektor Tomasz Hynek nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres oraz podziękował podległym funkcjonariuszom za rzetelną służbę, a także wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, sądu, zaprzyjaźnionych służb oraz szkoły i uczelni, kierownictwo jastrzębskiej Policji.

Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Jastrzębiu-Zdroju młodszemu inspektorowi Tomaszowi Hynek przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Jastrzębiu-Zdroju podkomisarza Łukasza Musiał. Następnie komendant jastrzębskiej Policji podinspektor Tomasz Hynek przywitał zgromadzonych gości. W odprawie oprócz policjantów uczestniczyli: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, przedstawiciele prokuratury, sądu, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, MOSiR-u oraz przedstawiciele z III LO Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju.
Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju przedstawił zebranym wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, ruchu drogowego i prewencji oraz logistyki. Wspomniał także o najważniejszych programach i inicjatywach realizowanych przez policjantów jastrzębskiego garnizonu, a także osiągnięciach stróżów prawa.
W dalszej części narady, szef jastrzębskich stróżów prawa podziękował zebranym za wkład i współpracę, w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie w roku 2023.
W kolejnej części odprawy głos zabrała Pani Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, która nawiązała do dobrej współpracy z jastrzębskimi policjantami oraz planami wspólnego kreowania bezpieczeństwa w obecnym roku.

 • Zdjęcie przedstawiające moment oddania meldunku Panu Komendantowi.
 • Zdjęcie przedstawiające przemawiającego Pana Komendanta oraz uczestników odprawy.
 • Zdjęcie przedstawiające Pana Komendanta przedstawiającego prezentacje oraz uczestników spotkania.
 • Zdjęcie przedstawiające Pana Komendanta oraz uczestników odprawy.
 • Zdjęcie przedstawiające przemawiającą Panią Prezydent oraz uczestników spotkania.
 • Zdjęcie przedstawiające zebranych zaproszonych gości.
 • Zdjęcie przedstawiające slajd prezentacji na którym widnieje komendant w trakcie podpisania porozumienia.
 • Zdjęcie przedstawiające slajd prezentacji.
 • Zdjęcie przedstawiające policjantów ruchu drogowego.
 • Zdjęcie przedstawiające zdjęcia policjantów i zatrzymanych.
 • Zdjęcie przedstawiające prezentację z odprawy.
 • Zdjęcie przedstawiające slajd z odprawy na którym widnieją policjanci i uczestnicy festynów.
Powrót na górę strony