Wiadomości

Debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 30.10.2023

W Jastrzębiu-Zdroju w Sali Obrad Rady Miasta odbyła się debata społeczna poświęcona zagadnieniom postępowania w sprawach nieletnich w kontekście nowelizowanych przepisów prawa. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych gości i poznać prawne i praktyczne aspekty realizowania zapisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W piątek o godzinie 9:00, w Sali Obrad Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce nieletnich "Postępowanie w sprawach nieletnich i małoletnich w świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu – Zdroju we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju.

Debatę rozpoczął młodszy inspektor Marek Sobiegraj I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju, który przywitał współorganizatorów oraz zaproszonych gości. Pan Komendant wprowadził słuchaczy w tematykę omawianych zagadnień. W debacie uczestniczyli: Pani Dziekan Ewa Kubińska oraz Prodziekan Krzysztof Majeran z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Filia w Jastrzębiu-Zdroju, Robert Cichowicz II Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wojciech Drabina Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, Krystyna Konopka Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Pani Katarzyna Wolińska, Iwona Winiarska przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku, Justyna Namielska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Iwona Mikołajczyk Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy oraz Roksana Cochur Kierownik działu Pomocy Środowiskowej, policjanci, dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju.

Uczestnicy debaty mieli okazję wysłuchać wystąpień: Wojciecha Drabiny Przewodniczącego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, Prodziekana Krzysztofa Majeran z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Filia w Jastrzębiu-Zdroju, Iwony Winiarskiej przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku oraz nadkomisarz Anety Zacharjasz profilaktyk z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

W trakcie prezentacji prelegenci omawiali kolejno zagadnienia dotyczące nieletnich, począwszy od przytoczenia zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, poprzez praktyczną stronę wykonania zapisów ustawy w postępowaniu w sprawach nieletnich przed sądem.

Organizowane przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pozwoliło na zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie skuteczne definiowanie ewentualnych zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych. Na zakończenie każdy z uczestników wypełnił anonimową ankietę pozwalającą na sprecyzowanie wniosków, wskazanie kolejnych obszarów, które należy omówić w przyszłości podczas debaty ewaluacyjnej.
 

  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz przemawiającego I Zastępcę Komendanta młodszego inspektora Marka Sobiegraj.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz nadkomisarz Anetę Zacharjasz.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz Pana Komendanta młodszego inspektora Marka Sobiegraj.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz przemawiającego Pana sędziego.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz przemawiającą Panią z Kuratorium.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz przemawiającego Pana Krzysztofa Majeran.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty oraz przemawiającą nadkomisarz Anetę Zacharjasz.
  • Zdjęcie przedstawiające nadkomisarz  Anetę Zacharjasz w trakcie omawiania wyświetlanego slajdu.
  • Zdjęcie przedstawiające Pana sędziego w trakcie przemowy.
Powrót na górę strony