Wiadomości

Tydzień „Białej Wstążki”

Data publikacji 22.11.2022

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju odbywać się będzie Tydzień „Białej Wstążki”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn, którzy nie krzywdzą a chronią.

Hasło, które towarzyszy tegorocznej akcji brzmi: „Hejt – przemoc zaczyna się od słów”. W ramach kampanii na terenie miasta zaplanowano szereg działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Odbędą się m.in.: akcje informacyjne, trening samoobrony dla kobiet, dyżury specjalistów i porady specjalistyczne w ramach, których osoby doświadczające przemocy uzyskają wsparcie oraz informację w zakresie przysługujących im praw i instytucji niosących pomoc. Nie zabraknie też prelekcji w szkołach, a policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi będą na ulicach przypinali mężczyznom białe wstążki - jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować. W ramach akcji przeprowadzono również konkurs plastyczny pn. „Hejt – przemoc zaczyna się od słów”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży zachowań i postaw uwrażliwiających na wszelkie formy przemocy w rodzinie oraz kreowanie działań i postaw współpracy w tym zakresie ze szkołą i środowiskiem. Kampania „Białej Wstążki” to akcja międzynarodowa. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Nadmieńmy, że białe wstążki po raz pierwszy założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu. Napastnik, 25-letni mężczyzna uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Inicjatorem kampanii „Białej Wstążki” w Jastrzębiu-Zdroju jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w naszym mieście. W tegoroczną kampanię włączyli się przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta – Wydział Edukacji i Wydział Dialogu Społecznego. Ponadto akcję wsparli: firma „Druczek” z Jastrzębia Zdroju, firma „F.H.U. Seger” z Jastrzębia Zdroju, MOSiR oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (sekcja polska). Akcja prowadzona jest w mieście po raz 6. Kampanię honorowym patronatem objęła prezydent miasta Anna Hetman.

 

Zdjęcie kilku osób z zasłoniętymi twarzami.

PROGRAM KAMPANII ,,BIAŁA WSTĄŻKA” W JASTRZĘBIU – ZDROJU nt. „HEJT – PRZEMOC ZACZYNA SIĘ OD SŁÓW”

                       25.11.2022 r. – 06.12.2022 r.

25 listopada 2022 r.

- rozpoczęcie kampanii ,,Biała Wstążka” poprzez wykonanie wspólnego zdjęcia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie promującego hasło tegorocznej kampanii ,,Hejt – przemoc zaczyna się od słów”. Umieszczenie zdjęcia na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego;

-  wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „HEJT – PRZEMOC ZACZYNA SIĘ OD SŁÓW” - Urząd Miasta w Jastrzębiu - Zdroju sala nr 110, I piętro 12.00;

- przypinanie białych wstążek mężczyznom w instytucjach naszego miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;

- promowanie kampanii przez cały okres trwania akcji poprzez zamieszczenie informacji o idei kampanii na stronach internetowych współorganizatorów oraz lokalnej prasie i mediach;

- rozmowy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone przez wychowawców klas, pedagogów szkolnych na temat hejtu i przemocy przez cały okres trwania kampanii.

 

28 listopad 2022 r.

- przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu przemocy wobec kobiet na ulicach naszego miasta przez pracowników socjalnych i dzielnicowych w godz. 10:00-12:00;

- porady specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc udzielane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - dyżur stacjonarny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju ul. Opolska 9, pokój 27, godz. 8:00 do 15:00;

 

29 listopada 2022

- dyżur informacyjny dla społeczności lokalnej pełniony przez kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu -Zdroju ul. Staszica 3, pokój 141 i 25 w godz. 8:00 do 15 :00;

- przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu przemocy wobec kobiet na ulicach naszego miasta przez pracowników socjalnych i dzielnicowych w godz. 10:00-12:00;

 

30 listopad 2022 r.

 

-  prelekcja dla młodzieży z   Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana II Sobieskiego ul. Harcerska 12 nt. „Odpowiedzialność karna i prawna osób nieletnich, cyberzagrożenia, hejt – mowa nienawiści”, spotkanie prowadzone będzie przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębie-Zdroju w godz. 9.30-11.20;

 

01 grudzień 2022 r.

 

- prelekcja dla młodzieży z  I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Stanisława Staszica  ul. Graniczna 2 nt. „Odpowiedzialność karna i prawna osób nieletnich, cyberzagrożenia, hejt – mowa nienawiści”, spotkanie prowadzone będzie przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębie-Zdroju w godz. 9.30-11.20;

 

- trening samoobrony dla kobiet z naszego miasta – Sala Hala Sportowa „Omega” MOSiR ul. Harcerska 14 b, godz. 17.30- 19.00;

 

02 grudzień 2022 r.

    

- porady specjalistyczne udzielane przez terapeutę ds. leczenia uzależnienia i współuzależnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój 27 godz.16:00-17:30

 

05 grudzień 2022 r.

 

- spotkanie pracowników socjalnych z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, panel dyskusyjny nt. „Razem w procedurze Niebieskie Karty”, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, godz. 10.00-11.00;

 

06 grudzień 2022 r.

 

- mecz siatkówki Jastrzębski Węgiel - Cerrad Enea Czarni Radom - Hala Sportowo- Widowiskowa godz. 21.00;

 

- podsumowanie kampanii „Biała Wstążka” - spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Urząd Miasta godz. 11.00, sala 110, piętro I.

 

Powrót na górę strony