Stowarzyszenie Emerytów

XXX LAT POWOŁANIA KOŁA NR 13 SEiRP W JASTRZĘBIU-ZDROJU 1993 - 2023

Data publikacji 28.11.2023

W dniu 18 listopada br. w restauracji „ Aperririf” w Godowie odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 30 – lecia Koła nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju. Na spotkanie zostali zaproszeni Członkowie naszego Koła oraz goście: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Pani Anna Hetman , Komendant KMP w Jastrzębiu-Zdroju podinspektor Tomasz Hynek, przedstawiciel emerytów Policyjnych Republiki Czeskiej Jaroslav Tomek, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Pani Sylwia Romaniuk i Członek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Andrzej Makowski, honorowy Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Pan Henryk Borowiński,honorowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego w Warszawie Pan Wilhelm Grudzień, a także wieloletni opiekun naszego Koła Edward Krzysztofik. Z przyczyn niezależnych od siebie na uroczystość nie przybyli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Mieczysław Skowron i obecny opiekun Koła Adam Ziobro przesyłając nam pozdrowienia.
Z ogromną satysfakcją i radością przywitał wszystkich obecnych Prezes Koła Bogdan Żabiński , wprowadzono Poczet Sztandarowy , który godnie reprezentował całą społeczność Stowarzyszenia, odśpiewano Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, następnie minutą ciszy uczczono wszystkich , którzy odeszli na Wieczną Wartę.
Rzecznik prasowy Koła Renata Żabińska przedstawiła całokształt osiągnięć w zakresie działalności , aktywności ,zaangażowania oraz kreatywność członków Koła, która jest wynikiem wielu sukcesów . Ogromną satysfakcją w trzydziestoletniej historii naszego Stowarzyszenia jest podtrzymywanie kontaktu z dawnymi przyjaciółmi i współpracownikami służby. Utrzymywanie więzi i wzajemnego wsparcia, udzielenie pomocy w trudnych sytuacjach . Przez cały ten okres aktywność Koła rozszerzyła swoje działania integracyjne z pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów służb mundurowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym , podnosząc w ten sposób rangę Stowarzyszenia. Nawiązaliśmy dobre relacje z władzami miasta Jastrzębia-Zdrój, od których pozyskaliśmy gadżety i książki, którymi mogliśmy wyróżnić i obdarować Członków naszego koła. Udało nam się nawiązać bardzo dobre stosunki, z kierownictwem służbowym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju co zaowocowało wspólną organizacją obchodów 100 lecia Święta Policji, jak i w następnych latach byliśmy zapraszani jako Stowarzyszenie do współorganizowania z KMP w Jastrzębiu do organizacji i uczestnictwa w kolejnych uroczystościach. Umocniliśmy więź z OSP w Zebrzydowicach , gdzie odbywały się coroczne tzw „ dymfoki” , a działanie mamy dobre relacje z emerytami Policyjnym Republik Czech , gdzie organizowaliśmy wspólnie spotkania integracyjne. Turystyka, rekreacja połączona z wypoczynkiem jest znaczącą ofertą organizacyjną, stworzoną z myślą o naszych członkach. Następnie przedstawiono krótką historię powstania Naszego Koła nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, którego pierwszym wybranym Prezesem był śp. Marian Kubasiak, a pierwsze oficjalne spotkanie członków odbyło się w Domu Działkowca „ Zacisze” w dniu 03.04. 1993 r. i liczyło 37 osób. Po chwili wspomnień i refleksji nastał czas na życzenia od zaproszonych gości, którzy życzyli kolejnych lat wypełnionych sukcesami i satysfakcji z podejmowanych działań. Wszyscy zebrani na uroczystym Jubileuszu zostali obdarowani pamiątkowymi medalami z okazji XXX – lecia Koła oraz zostały wręczone przez Panią Prezydent i Panią Sylwię Romaniuk wyróżnienia i odznaczenia tym , którzy pracowali na rzecz Koła i swoim zaangażowaniem dołożyli wszelkich starań, aby nasze Koło się rozwijało. W dalszej części uroczystości jubileuszowej został wyświetlony przez Prezesa krótki filmik , który przygotował na tę okoliczność. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników uroczystości do wspólnego poczęstunku i zabawy.

Tekst: Rzecznik Prasowy Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdrój
Zdjęcia: Mariusz Wulczyński

  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
  • Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w spotkaniu.
Powrót na górę strony