Badania techniczne motorowerów

Badania techniczne motorowerów

 

Jeżeli jesteś właścicielem motoroweru, to pamiętaj, że zmieniły się przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) właściciel motoroweru jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Jednocześnie dyspozycja art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802) określa, że „właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” 

Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 08.07.2009 r. Tak więc wskazany powyżej roczny termin na przeprowadzenie badania technicznego motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata upłynie z dniem 8 lipca 2010 r.

Powrót na górę strony