Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!

Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach rozpoczynają kampanię społeczną pod nazwą "Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!" adresowana do młodzieży. Naszym działaniem chcemy promować zdrowy – wolny od uzależnień tryb życia, jak również kształtować u młodych ludzi umiejętność dokonywania właściwego wyboru postępowania w sytuacjach trudnych.

Pamiętajcie, że to właśnie Wasza decyzja będzie miała wpływ na przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

W ramach opisywanej inicjatywy organizowane będą różnego rodzaju spotkania z młodzieżą, konkursy oraz imprezy plenerowe. Założony został także profil na Facebooku, na którym młodzi ludzie mają możliwość dzielić się pomysłami na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przekazał już w ramach kampanii 100 kaset testowych, które wykorzystywane w trakcie działań prewencyjno – profilaktycznych pozwolą śląskim policjantom ujawnić osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków. Dodatkowo przekazane zostaną materiały promujące kampanię, tj. koszulki, bransolety i inne.

Na naszej stronie, w zakładce "Prewencja" zamieszczone zostaną również materiały edukacyjne dla młodzieży, w których przedstawimy jakie są konsekwencje prawne i społeczne zażywania alkoholu i narkotyków.

Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia stanowią realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Powrót na górę strony