Twój dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH 
ul. Dworcowa 17 
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 623 51

 

 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR I

 


          
 Kierownik Rewiru I Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Tomasz Tybor


  asp. szt. Tomasz Tybor
  tel. kom. 605 687 116


                                             OSIEDLE ZDRÓJ

                                                                                                                                      

 

sierż. Bartosz Drzewiecki

tel. kom. 605 687 128

Zadania priorytetowe:

w okresie od 1.08.2022 roku do 1.02.2023 roku 

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju poprzez zniwelowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscu zabronionym tj. Broniewskiego w okolicy sklepu "Stokrotka" oraz trzech przystanków na ul. Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Kontrole i obserwacje wskazanego terenu przez Dzielnicowego Policji podległego rejonu w celu niedopuszczania do łamania prawa.

 


 


OSIEDLE ZDRÓJ


 

st. sierż. Krzysztof Krawczyk
tel. kom. 605 687 127

Zadania priorytetowe: 

w okresie od 22.08.2022 roku do 22.02.2023 roku 

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju poprzez należyte zabezpieczenie przed osobami postronnymi i usuniecie usterek powstałych na rurach ciepłowniczych na ul. Karola Miarki oraz ul. 1 Maja, a tym samym częściowe wyeliminowanie gromadzenia się osób dokonujących wykroczeń.  Kontrole i obserwacje wskazanego terenu przez Dzielnicowego Policji podległego rejonu w celu niedopuszczania do łamania prawa.

 

 


 


OSIEDLE STASZICA, GÓRNE 

st. sierż. Krzysztof Stencel
tel. kom. 605 687 131

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Staszica"

poniedziałki w godz. 11:00-12:00,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Pszczyńska 125A - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Górne i Dolne"

Zadania priorytetowe:

Plan działania priorytetowego Dzielnicowego na okres od dnia 28.01.2022r. do 28.07.2022r. przy ul. Poznańskiej 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju.
Celem wdrożonego planu działania priorytetowego przez dzielnicowego jest dążenie do zmniejszenia występowania zakłóceń spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, niszczenia mienia, przejawów demoralizacji wśród młodzieży na klatkach schodowych w bloku przy ul. Poznańskiej 9-11. Zjawiska te występują w godzinach porannych, jak i popołudniowych w ciągu całego tygodnia. Skutkami wymienionych zachowań są pozostawione na klatce puszki, niedopałki papierosów.

 


OSIEDLE STASZICA

 

st. asp. Ewelina Gola

 

st. asp. Ewelina Gola
tel. kom. 605 687 130

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Staszica"

Działanie priorytetowe w okresie od 12.08.2022r. do dnia 12.02.2023r.

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców os. Staszica poprzez utworzenie progu zwalniającego ul. Wrocławska 12 w rejonie przychodni Salus.
 

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców os. Staszica poprzez utworzenie progu zwalniającego oraz odpowiedniego oznakowania w rejonie zlikwidowanego przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej 12 w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze zdarzeniami drogowymi odnotowanymi w rejonie przychodni Salus. Ocena realizacji zamierzonych działań będzie miała na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa niechronionych pieszych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie zdarzeń drogowych do minimum 50 %.

 

 

 

 OSIEDLE PRZYJAŹŃ, BOGOCZOWIEC, BOŻA GÓRA PRAWA, BOŻA GÓRA LEWA

Mateusz Kopacz
 

mł. asp. Mateusz Kopacz
tel. kom. 605 687 122

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5 - pomieszczenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju,

 

Zadania priorytetowe: w okresie od 1.06.2022 roku do 1.12.2022 roku 

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Przyjaźń w Jastrzębiu-Zdroju poprzez zniwelowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscu zabronionym tj. ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu-Zdroju. Kontrole i obserwacje wskazanego terenu przez Dzielnicowego Policji podległego rejonu w celu niedopuszczania do łamania prawa.


 

 

OSIEDLE PRZYJAŹŃ

  

asp. szt. Paweł Surówka
tel. kom. 605 687 123

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5  - pomieszczenie należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zadanie priorytetowe:

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO - REJON SŁUŻBOWY NR 8 W OKRESIE: 05.05.2022 roku do 05.11.2022 roku

"Zapobieganie włamaniom do garaży oraz kradzieży mienia na ul. PCK w Jastrzębiu - Zdroju


Plan priorytetowy zaplanowany w rejonie przystanku MZK oraz garaży na ul. PCK w Jastrzębiu - Zdroju z uwagi na liczne włamania do garaży, kradzieży na parkingu przy przystanku autobusowym. Zakładanym celem jest zmniejszenie zdarzeń kryminalnych oraz wystąpienie wspólnie z Zarządem Osiedla Przyjaźń do Władz Miasta o założenie monitoringu i oświetlenia miejsca zagrożonego, które poprawiłoby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

 

 

 SOŁECTWA: MOSZCZENICA, RUPTAWA

Jacek Sikora

 

mł. asp. Jacek Sikora
tel. kom. 605 687 129

Dyżur: środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Komuny Paryskiej 14 - pomieszczenie Rady Sołectwa "Moszczenica" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

                                                                     Zadanie priorytetowe w okresie od 18.08.2022r. do 18.02.2023r.
 
Rewir Dzielnicowych KMP w Jastrzębiu-Zdroju objął planem zadania priorytetowego teren boiska SP nr 17 przy ul. Płonki 23 w Jastrzębiu-Zdroju. Działania związane z realizacją zadania priorytetowego polegać będą na wzmożonych kontrolach wskazanego obszaru i represji sprawców wykroczeń. Ponadto wspólnie z dyrekcja SP nr 17 prowadzone będą czynności mające na celu zainstalowanie kamer monitoringu, które obejmą swoim zasięgiem teren boiska SP nr 17. Planowane działania ukierunkowane są wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
 

 

 

 

 OSIEDLE CHROBREGO, TUWIMA

 


 
Rejon obsługuje asp. Marek Szulc
tel. kom. 605 687 124

Dyżur: czwartki w godz. 10:00 - 11:00, ul. Marusarzówny 7 - pomieszczenie należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zadanie Priorytetowe na okres 12.08.2022 r. - 12.02.2023 r.

Lokalizacja realizacji planu: Jastrzębie-Zdrój ul. Marusarzówny 15.

Zdiagnozowane zagrożenie: Grupowanie się osób, zakłócanie porządku i dewastacje.

Cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia.

 


 

 


OSIEDLE GWARKÓW


 asp. szt. Przemysław Kwiczala
tel. kom. 605 687 125

 

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego numer 2 – oś. Gwarków w okresie od 17.08.2022 roku do 16.02.2023 roku.

 

W okresie od 17.08.2022 roku do 16.02.2023 roku planem działania priorytetowego objęty będzie rejon klatek 21, 23, 40 oraz plac zabaw przy klatce numer 119 przy ulicy Małopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do zaśmiecania, zakłócania ciszy i spoczynku mieszkańcom przez grupujące się tam osoby.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie problemu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców budynku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


OSIEDLE GWARKÓWmł.asp. Dariusz Wendt
tel. kom. 605 687 126

 

Zadania priorytetowe:

"Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego oś. Gwarków. Eliminacja wykroczeń szczególnie uciążliwych ul. Wielkopolska 67 w Jastrzębiu-Zdroju.

Okres obowiązywania planu działania priorytetowego od 07.11.2022 do 07.05.2023 roku.

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Wielkopolskiej 67.
Przeciwdziałanie przypadków popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych podczas pełnienia służby obchodowej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przebywanie osób postronnych na terenie, oraz w rejonie klatki schodowej przy ul. Wielkopolskiej 67 w Jastrzębiu-Zdroju. Celem jest dążenie do poprawy poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Realizacja działania priorytetowego obowiązuje od 07.11.2022 do 07.05.2023 roku. Głównym założeniem realizacji planu działania priorytetowego będzie spadek występowania w/w procederu co przełoży się bezpośrednio na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.


 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR II


Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji

asp. Mateusz Przybył
tel. kom. 605 687 115


 

SOŁECTWA: BORYNIA, SZEROKA, SKRZECZKOWICE asp. szt. Robert Bobryk
tel. kom. 605 687 110

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Bobryk

Zadania priorytetowe:

 

W okresie od 24.08.2022r. do 23.02.2023r. dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców , przede wszystkich uczniów SP nr 18 ,a także uczniów Przedszkola nr 24 ul. Fredry 15 poprzez wzbogacenie oznakowania istniejącego przejścia dla pieszych przy bloku ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju poprzez rozważenie biało-czerwonego malowania znaku poziomego P-10 „przejście dla pieszych” , montaż lamp led , Propagowanie właściwych zachowań, które na celu będą miały wzrost poczucia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak i mieszkańców.

 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

sierż. Kamil Leśnik

sierż. Kamil Leśnik
tel. kom. 605 687 111

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia 15 - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zadania priorytetowe:
okres trwania od 15.07.2022 roku do 15.01.2023 roku.

Utworzenie przejścia dla pieszych i dążenie do poprawy bezpieczeństwa na ul. Mikołaja Reja

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 1000-lecia poprzez kontrolę miejsca realizacji planu priorytetowego oraz utworzenie przejścia dla pieszych i wzbogacenie oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Mikołaja Reja zwiększających bezpieczeństwo nieuchronnych uczestników ruchu drogowego, co będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSIEDLE BARBARY 

asp. szt. Tomasz Biernacki
tel. kom. 605 687 114

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 17okresie 05 lutego 2022 r. do 05 sierpnia 2022 r.

Mając na uwadze informacje od mieszkańców podległego rejonu służbowego w kwestii problemów występujących w infrastrukturze osiedla tj. ubytki w nawierzchni asfaltowej, koleiny oraz nierówności na parkingach przy zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe Nowa i GSM co w połączeniu z niedostatecznym oświetleniem parkingów, zwłaszcza po zmierzchu, ma zdecydowanie negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wobec powyższego decyzję, iż działaniem priorytetowym Dzielnicowego Policji w okresie 05 luty 2022 roku do 05 sierpnia 2022 roku będą kontrole rejonu, ujawnienie i dokumentacja ubytków w nawierzchni asfaltowej, a także innych elementów stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz współpraca z administratorem terenu w celu usunięcia występującego zagrożenia.

 

 

 


 


OSIEDLE BARBARYasp. szt. Klaudiusz Ochal
tel. kom. 605 687 117

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Zadania priorytetowe:

 

Kontrole rejonu przejścia pomiędzy osiedlami z ulicą Turystycznej na ulicę Zieloną tzw. "wąwóz" w Jastrzębiu-Zdroju. Wzmożoną kontrolą i obserwacja terenu pomiędzy

wybiegiem dla psów a pobliskimi garażami. Reakcja na wykroczenia porządkowe szczególnie uciążliwe. Okres obowiązywania 16.07.2021 r. do 16.01.2022 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
OSIEDLE ARKI BOŻKA


asp. Michał Czekajło
tel. kom. 605 687 113

 

Zadanie priorytetowe trwa od 1.02.2022 do 1.08.2022 roku i dotyczy poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu w rejonie szczytu bloku zielona 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju.

W wyniku podjętych czynności zdiagnozowano, iż obecnie występującym problemem jest zachowanie kierowców parkujących pojazdy na szczycie wieżowca dwuklatkowego przy ul. Zielonej 5-7 pomimo obowiązującego znaku B-36 - zakaz zatrzymywania się. Pojazdy zaparkowane wzdłuż drogi utrudniają dołączanie się do ruchu samochodom nadjeżdżającym od strony bloku 9-19 przy ul. Zielonej. Problem dotyczy również kierowców dojeżdżających do MOSIR-u, którzy z uwagi na „wąskie gardło” zmuszeni są blokować skrzyżowanie osiedlowe, aby przepuścić samochody nadjeżdżające z naprzeciwka. Zaparkowane pojazdy wpływają również na bezpieczeństwo i widoczność panującą na drodze, po której poruszają się piesi w tym dzieci. Podmiot współpracujący przy realizacji zadania: Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju. Cel działań: represjonowanie sprawców wykroczeń w celu poprawy bezpieczeństwa. Ocena skuteczności działania priorytetowego polegać będzie na analizie ujawnionych przypadków.

 


 

 
OSIEDLE ARKI BOŻKA

mł.asp. Damian Seruga
tel. kom. 605 687 112

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 14 na okres od 05.09.2022 roku do 05.03.2023 roku.

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie: na klatce bloku przy ul. Harcerskiej 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju dochodzi do dewastacji mienia, zanieczyszczeń na szkodę SM Jas-Mos i jej mieszkańców przez grupujące się tam osoby będące ponadto sprawcami wykroczeń porządkowych. Diagnozę problemu oparto o analizę liczby ujawnionych dewastacji, zanieczyszczeń (10 przypadków) oraz informacje zawarte w ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców - 80% potwierdza, że problem istnieje.

Podmiot współpracujący przy realizacji zadania: Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel działań: doprowadzenie do spadku o 50% przypadków dewastacji mienia, zanieczyszczeń na przedmiotowym obszarze poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń oraz działania prewencyjne polegające na wzmożonych kontrolach wskazanego rejonu przez umundurowanych funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z Dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do Dzielnicowego.

 

 

 


 


OSIEDLE PIONIERÓW


mł. asp. Łukasz Szczepański

tel. 605 687 121

Zadania priorytetowe:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego numer 12

na okres od 19.09.2022r. do 19.03.2023r.  

Spożywanie alkoholuzaśmiecanie oraz używania słów nieprzyzwoitych przy ulicy Podhalańskiej 1, w rejonie sklepu „Biedronka”. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


OSIEDLE PIONIERÓW

 

sierż. Marcin Błażejczyk
tel. kom. 605 687 118


Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
ul. Mazurska 2 - biuro Zarządu Osiedla "Pionierów" należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zadania priorytetowe:

 

Reakcja na wykroczenia w rejonie alejek za przystankiem autobusowym na Alei Piłsudskiego od ul. Śląskiej

 

Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych na alejkach przyległych do przystanku autobusowego, co przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Działanie będzie ukierunkowane na spadek ilości wymienionych procederów.

Działanie realizowane będzie w okresie od 01.08.2022r. do 01.02.2023r.

 


 

 

OSIEDLE ZOFIÓWKA, SOŁECTWO BZIEmł.asp. Radosław Kuczera
tel. kom. 605 687 119

Dyżur:

poniedziałki - ul. Rostków 7 - w godz. 16:00 - 17:00, biuro Sołtysa sołectwa "Bzie" należące do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziu.


Czwartki: ul. Ruchu Oporu 2 w godzinach 17.00-18:00  - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Zofiówka" .

 

Zadania priorytetowe:

Działanie Priorytetowe w rejonie Sołectwa Bzie na okres 15.09.2022 do 15.03.2023r.

Działania ukierunkowane na dążenie do poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się przy Szkole SP15 na ul. Niepodległości 34 w Jastrzębiu-Zdroju podczas trwającego tam aktualnie remontu nawierzchni. W chwili obecnej na jezdni nie ma oznakowania poziomego, a ponadto według wielu otrzymanych zgłoszeń kierowcy nie stosują się tam do tymczasowych ograniczeń prędkości, nie ustępują pierwszeństwa pieszym ignorując znaki pionowe. Z uwagi na powyższą sytuację można spodziewać się licznych kontroli na omawianym obszarze celem poprawy bezpieczeństwa i utrwaleniu kierowcom widoku radiowozu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

 


 

OSIEDLE MORCINKA

sierż. szt. Tomasz Kubiński

 

sierż. szt. Tomasz KUBIŃSKI

tel. kom. 605 687 120

Zadanie priorytetowe: dla rejonu nr 15 na okres od 16.08.2022 r., do 16.02.2023 r.

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie: Podczas służby obchodowej przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami osiedla Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju, którzy oświadczyli, iż w różnych godzinach w rejonie pasażu handlowego przy ul. Katowickiej 24 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci: spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, zaśmiecania oraz zakłócania spokoju lub spoczynku nocnego. Osoby zgłaszające problem mają nadzieję na jego ograniczenie poprzez długoterminowe działania zainicjowane przez dzielnicowego.

Podmioty współpracujące przy realizacji zadania: straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, Zarząd Osiedla Morcinka, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel działania: Doprowadzenie do zminimalizowania problemu popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie pasażu handlowego przy ul. Katowickiej 24 w Jastrzębiu-Zdroju. Ocena działań poprzez uzyskanie 80% pozytywnych opinii mieszkańców i wzrostu poczucia bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

 

 

 

 

Powrót na górę strony